FAQs Complain Problems

नाम छुटेका ,गुनासोकर्ता ; पुन:जांच सर्भेक्षण २०७४ मा लगत संकलन नभएका भुकम्प पिडितहरुलाई अन्तिम पटक आफ्नो नाम समयमा नै सूचीकृत गर्न सबैमा जानकारी गरिन्छ ।

आर्थिक वर्ष: