FAQs Complain Problems

सिद्धलेक गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाको आ.व २०७५/०७६ बो वार्षिक कार्यक्रम अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकहरुलार्इ वितरण गरिएको ट्याक्टर।