FAQs Complain Problems

पाचौ गाउँ सभा

Read More

पाचौ गाउँ सभा

Read More

सिद्धलेक गाउँपालिकाको संक्षिप्त परिचय

परापूर्वकालदेखि यस क्षेत्रका वासिन्दाहरुको आस्थाको केन्द्र रहेको सिद्धबाबाको मन्दिरको नामबाट यस गाउँपालिकाको नाम सिद्धलेक राखिएको हो भन्ने यहाँको बुद्धिजिविहरुको छ । स्थानिय निकाएको पुनर्संरचना अनुसार सिद्धलेक गाउँपालिका साविकका नलाङ सलाङ र कुम्पुर गा. वि. स हरु समेटि बनेको छ । यस गाउँपालिकामा ७ वटा वडाहरु निर्माण गरिएको छ । यहाँको कुल क्षेत्रपल १०६.०९ वर्ग किमी रहेको छ जसमा पूर्वमा निलकण्ठ न.पा. र गल्छी गाउँपालिका, पश्चिममा गोरखा जिल्ला, उत्तरमा ज्वालामुखी गाउँपालिका र निलकण्ठ न.पा. तथा दक्षिणमा गजुरी र बेननिघाट रोराङ गाउँपालिका रहेको छ ।

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9851200578
mayorsiddhalek@gmail.com
उपाध्यक्ष
9841614292
dmayorsiddhalek@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृत
9841408445

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घटना घटेको ३५ दिन सम्म निशुल्क त्यस पछि रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निेवेदन पत्र
२) दुलाह-दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
३)दुलहीको नागरिकता नभएमा बाबु वा दाजु भाईको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घटना घटेको ३५ दिन सम्म निशुल्क त्यस पछि रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निेदन पत्र
२) अदालतबाट सम्बन्ध बिच्छेद भएको प्रमाणित प्रतिलिपी
३) पति पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि १/१ प्रति
४) केटाको स्थायी ठेगना सम्बन्धित वडाको हुनु पर्ने।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घटना घटेको ३५ दिन सम्म निशुल्क त्यस पछि रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१)निेदन पत्र र नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी
२) बसाई सराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा कायाालय बसाईसराईको कागजात
३) जहाँ जाने हो त्यस ठाउाँको लालपूर्जा र जुन ठाउँमा आउनेको पनि पेश गर्नुपर्ने।
४) बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाणपत

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- मृत्यु भएको ३५ दिन सम्म निशुल्क त्यस पछि रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१)निेदन पत्र
२)मृतकको नागरिकता र सूचना दिन आउनेको नागरिकता
३) मृतक सँग सम्बन्ध जोड्ने प्रमाणपत्र
४) अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सजिमन पत्र
५)मृतकको नागरिकता नभएको हकमा स्थानीय सजमिन पत्र
६) सूचना दिने व्यक्तिको नागरिकता नभएमा समेत स्थानीय सजामिन पत्र

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन वा सर्जमिनको हकमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- बच्चा जन्मेको ३५ दिन सम्म निशुल्क त्यस पछि रु १००
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निेवेदन पत्र
२)बालकको बाबु/आमाको नागरीकता
४) अस्पतालमा जन्म भएमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी

जानकारी