FAQs Complain Problems

७६/७७

सिद्धलेक गाउँपालिकाको सातौ गाउँसभा

व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विवरण पठाउने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण गर्ने सम्वन्धमा

दस्तावेज: 

सिद्धलेक गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा मिति २०७७।०३।१० गते शुरु भएको छ । गाउँसभामा आ.व. २०७७।०७८ का लागि कार्यपालिकाबाट पेश भएको नीति कार्यक्रम, नयाँ तथा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएका कानूनहरु, बजेट अकार अनुमान संलग्न गरिएको छ ।

Pages