FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निति तथा कार्यक्रम २०७४

७४/७५ 04/26/2021 - 09:11 PDF icon Lisa 1.2.1.pdf

सिद्धलेक गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम (आर्थिक बर्ष २०७७/०७८)

७७/७८ 08/26/2020 - 11:23 PDF icon final budget book-min.pdf

सिद्धलेक गाउँपालिकाको आ. व. २०७७/७८ को वार्षिक बजेट

७७/७८ 07/19/2020 - 09:26 PDF icon Budget.pdf

सिद्धलेक गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा मिति २०७७।०३।१० गते शुरु भएको छ । गाउँसभामा आ.व. २०७७।०७८ का लागि कार्यपालिकाबाट पेश भएको नीति कार्यक्रम, नयाँ तथा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएका कानूनहरु, बजेट अकार अनुमान संलग्न गरिएको छ ।

७६/७७ 06/24/2020 - 17:25 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf

सिद्धलेक गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ शाखागत योजनाहरु

७६/७७ 09/09/2019 - 13:26 PDF icon सिद्धलेक गाउँपालिका शाखागत वजेट.pdf

Pages