FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बैकमा खाता खोलि २०७५ असार मसान्त सम्म बैक मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गएको व्यक्तिहरुको विवरण वडा नं ७ ७५/७६ Thursday, 4. July 2019 - 10:52 PDF icon Social Security Banked ward 7.pdf
बैकमा खाता खोलि २०७५ असार मसान्त सम्म बैक मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गएको व्यक्तिहरुको विवरण वडा नं ६ ७५/७६ Thursday, 4. July 2019 - 10:50 PDF icon social security ward 6.pdf
बैकमा खाता खोलि २०७५ असार मसान्त सम्म बैक मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गएको व्यक्तिहरुको विवरण वडा नं ५ ७५/७६ Thursday, 4. July 2019 - 10:48 PDF icon Third Q. of 2075 (ward no. 5 ).pdf
बैकमा खाता खोलि २०७५ असार मसान्त सम्म बैक मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गएको व्यक्तिहरुको विवरण वडा नं ४ ७५/७६ Thursday, 4. July 2019 - 10:45 PDF icon ward4 2nd 3rd.pdf
बैकमा खाता खोलि २०७५ असार मसान्त सम्म बैक मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गएको व्यक्तिहरुको विवरण वडा नं ३ ७५/७६ Thursday, 4. July 2019 - 10:30 PDF icon ward3 social security.pdf
बैकमा खाता खोलि २०७५ असार मसान्त सम्म बैक मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गएको व्यक्तिहरुको विवरण वडा नं २ ७५/७६ Thursday, 4. July 2019 - 10:29 PDF icon Social Accounts List ward 2.pdf
बैकमा खाता खोलि २०७५ असार मसान्त सम्म बैक मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता गएको व्यक्तिहरुको विवरण वडा नं १ ७५/७६ Thursday, 4. July 2019 - 9:48 PDF icon bank account holder ward 1(1).pdf
२०७५/०७६ को प्रथम चौमासिक सा सु भत्ता सिद्धलेक गा पा वडा नं १ ७५/७६ Thursday, 4. October 2018 - 12:50 PDF icon सासु भत्ता वडा नं १.pdf
सिद्धलेक गाउँपालिका वडा न‍ं. ३ को दोश्रो चौमासिक सा.सु. भत्ता पाउनेको विवरण ७४/७५ Friday, 23. March 2018 - 12:42 PDF icon Document4.pdf
सिद्धलेक गाउँपालिका वडा न‍ं. ४ को दोश्रो चौमासिक सा.सु. भत्ता पाउनेको विवरण ७४/७५ Friday, 23. March 2018 - 12:35 PDF icon Dhading_Sidhlake_4_SocialSecurityVarpaiDetailReport.pdf

Pages