FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिद्वलेक गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन (तेस्रो संशोधन), २०८० ८०/८१ 09/21/2023 - 09:34 PDF icon siddalek education.pdf
सिद्वलेक गाउँकार्यपालिका बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/21/2023 - 09:32 PDF icon कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि.docx_.pdf
सिद्वलेक गाउँपालिकाको गाउँसभा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 09/21/2023 - 09:30 PDF icon गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि.pdf
लैङ्गिक तथा यौनजन्य दुर्व्‍यवहार निवारण आचार संहिता, २०७९ ७९/८० 04/21/2023 - 20:53 PDF icon आचार संहिता.pdf
सिद्धलेक गाउँपालिकाको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०७९ ७९/८० 04/21/2023 - 20:48 PDF icon लैससास रणनीति २०७९ फाइनल.pdf
सिद्धलेक गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 04/21/2023 - 20:47 PDF icon सिद्धलेक गाउँपालिकाको सञ्चित कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि – २०७९.pdf
सिद्धलेक गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/21/2023 - 20:45 PDF icon सिद्धलेक गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 04/21/2023 - 20:43 PDF icon सिद्धलेक गाउँपालिका होम स्टे संचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
सिद्धलेक गाउँपालिकाको साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 04/21/2023 - 20:42 PDF icon साझेदारी कार्यविधि 079.pdf
सिद्धलेक गाउँपालिकाको विज्ञापन (नियमन तथा ब्यबस्थापन गर्ने) कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 04/21/2023 - 20:41 PDF icon विज्ञापन कार्याविधि final.pdf

Pages