FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिद्धलेक गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 11/21/2019 - 11:27 PDF icon सिद्धलेक आर्थिक कार्यविधी २०७६.pdf
सिद्धलेक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन ७६/७७ 11/21/2019 - 11:26 PDF icon सिद्धलेक गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 03/15/2019 - 13:42 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
पूर्वाधार विकास सम्वन्धी ऐन २०७५ ७५/७६ 03/15/2019 - 13:39 PDF icon गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास सम्वन्धी ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 03/15/2019 - 13:38 PDF icon स्थानीय तहको विनियोजन ऐन २०७५.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण कार्यविधी २०७५ ७५/७६ 03/15/2019 - 13:37 PDF icon व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण ऐन २०७५.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्वन्धी २०७५ ७५/७६ 03/15/2019 - 13:34 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५.pdf
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/15/2019 - 13:33 PDF icon गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५.pdf
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि विद्येयक, २०७५ ७५/७६ 03/15/2019 - 13:32 PDF icon अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई विद्येयक २०७५ ७५/७६ 03/15/2019 - 13:31 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन २०७५.pdf

Pages