FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिद्धलेक गाउँपालिका नगर प्रहरी नियमावली, २०८० ८०/८१ 05/19/2024 - 21:27 PDF icon नगर प्रहरी नियमावली सिद्धलेक गाउँपालिका .pdf
सिद्धलेक गाउँपालिका निजी जग्गा व्यवस्थापन (ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, माटो अदि उत्खनन् सङ्कलन र ढुवानी व्यवस्थित गर्ने) ऐन, २०८० ८०/८१ 03/11/2024 - 17:32 PDF icon ढुङ्गा गिट्टी वालुवा ऐन २०८० .pdf
सिद्धलेक गाउँपालिकाको नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०८० ८०/८१ 02/29/2024 - 13:27 PDF icon नगर प्रहरी ऐन.pdf
माध्यामिक तह (कक्षा ११ र १२) नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 01/30/2024 - 17:50 PDF icon माध्यमिक तह (कक्षा ११ र १२) निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
भकारो सुधार तथा मुत्र संकलन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 01/30/2024 - 17:49 PDF icon भकारो तथा मुत्र संकलन कार्यविधि २०८०.pdf
सिद्धलेक गाउँपालिका भित्र अध्यक्ष संग पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 01/30/2024 - 17:48 PDF icon अध्यक्ष संग पोषण सम्बन्धि कार्यविधि२०८०.pdf
सिद्धलेक गाउँपालिका भित्र अध्यक्ष संग जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य स्याहार सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धि कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 01/30/2024 - 17:47 PDF icon अध्यक्ष संग जेष्ठ नागरिकस्वास्तसम्बन्धि कार्यविधि२०८०.pdf
सिद्धलेक गाउँपालिका भित्रका जटिलतायुक्त गर्भवति र सुत्केरी महिलाहरु लाई सुत्केरी सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/30/2024 - 17:43 PDF icon एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि२०८०.pdf
असाध्य रोग आर्थिक सहायता कार्यविधि,२०८० ८०/८१ 01/30/2024 - 17:41 PDF icon Asadhya Rog 2080 - Copy.pdf
सिद्वलेक गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन (तेस्रो संशोधन), २०८० ८०/८१ 09/21/2023 - 09:34 PDF icon siddalek education.pdf

Pages