FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०७७।०७८ को सिद्धलेक गाउँपालिकाको आय व्यय विवरण ७८/७९ असार व्यय 10/25/2021 - 12:23 PDF icon Document 361 (1).pdf
आ.व. २०७६।०७७ को सिद्धलेक गाउँपालिकाको माघ महिना सम्मको कार्यक्रम/योजनाहरुको विनियोजित खर्चको विवरण ७६/७७ माघ व्यय 02/03/2020 - 14:47 PDF icon SuTRA__ कार्यक्रम _ परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन.pdf
सिद्धलेक गाउँपालिकाको आ.व. ०७६।०७७ को पौष मसान्त सम्मको खर्चको विवरण ७६/७७ पुस व्यय 01/29/2020 - 13:32 PDF icon jpg2pdf.pdf
गाउँ सभाबाट पारित ०७५/०७६ को व्यय अनुमान ७५/७६ भाद्र व्यय 09/25/2018 - 13:53 PDF icon व्यय अनुमान २०७५।०७६.pdf
गाउँ सभाबाट पारित ०७५/०७६ को आय अनुमान ७५/७६ भाद्र आय 09/25/2018 - 13:51 PDF icon आय अनुमान २०७५।०७६.pdf
लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ७३/७४ असार व्यय 07/02/2018 - 11:43 PDF icon लेखा परिक्षण प्रतिवेदन0.pdf
सिद्धलेक गा.पा. आ.व. ०७४/०७५ को योजनाकाको चैत मसान्सत सम्मको भुक्तानी विवरण ७४/७५ चैत्र व्यय 06/20/2018 - 15:59 PDF icon योजना भुक्ता.pdf