FAQs Complain Problems

वडा कार्यालयलार्इ सूचना

नाम छुटेका ,गुनासोकर्ता ; पुन:जांच सर्भेक्षण २०७४ मा लगत संकलन नभएका भुकम्प पिडितहरुलाई अन्तिम पटक आफ्नो नाम समयमा नै सूचीकृत गर्न सबैमा जानकारी गरिन्छ ।

कृषकहरुकाे लागि अत्यन्त जरुरी सुचना । भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं ३ को विभिन्न यन्त्र उपकरण अनुदानमा वितरणका लागि प्रस्ताव आह्वानकाे सुचना ।

तपसिलका छोनौट भएका युवा लक्षित कृषकहरुलार्इ सूचना!!!

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सूचना!!

Pages