FAQs Complain Problems

आर्थिक अवस्था कमजोर वा विपन्नता प्रमाणित

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिन मुचुल्काकोे हकमा बढीमा ३ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य/वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटको कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
-
आवश्यक कागजातहरु: 

१) ब्यहोरा खुलेकोे निवेदन।

२)नागरीकता प्रमाण–पत्रकोे प्रतिलिपी।

३)आर्थिक अवस्था कमजोर भएको पुष्टि हुने कागजात।

४)टोल/बस्तीको सर्जमिन मुचुल्का।