FAQs Complain Problems

७९/८०

करार कर्मचारीहरूका लागि सूचना।

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी अन्त्यन्तै जरूरी सूचना ।

दस्तावेज: 

आज मिति २०८०/०३/२५ गते सिद्वलेक गाउँपालिकाको सभाहलमा गाउँसभाको १३ औ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।

आज मिति २०८०/०३/२५ गते सिद्वलेक गाउँपालिकाको सभाहलमा गाउँसभाको १३ औ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष द्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो।

आज मिति २०८०/०३/२५ गते सिद्वलेक गाउँपालिकाको सभाहलमा गाउँसभाको १३ औ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।

आज मिति २०८०/०३/२५ गते सिद्वलेक गाउँपालिकाको सभाहलमा गाउँसभाको १३ औ अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष द्वारा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो।

Pages