FAQs Complain Problems

७९/८०

सिद्धलेक गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना (Capacity Development Plan)

पशु सेवा शाखाबाट संचालन हुने अध्यक्षसंग काडेभ्याकुर संरक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

सिद्धलेक गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/०८१ को आय तथा व्ययको प्रक्षेपण

Pages