FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

करार प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्न इच्छुक निजि क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघ संस्थाको लागि आशय पत्र आव्हान।

दस्तावेज: 

पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम (५०%) अनुदानमा स्थानीय तहको सहकार्य तथा संयोजकत्वमा कार्य गर्न ईच्छुक बीमा कम्पनीहरुलाई आशयपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

लेखा परिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

Pages