FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना।

दस्तावेज: 

खानी तथा नदिजन्य पदार्थको संशाोधित बाेलपत्र सम्बन्धी सूचना।

आ.व. २०७८/०७९ काे आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने बाेलपत्र आव्हानको सूचना।।।

बोलपत्र सूचना संशोधन सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

Pages