FAQs Complain Problems

७७/७८

करार प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

पशु सेवाकाे लागि आवश्यक औषधि खरिद कार्य सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

आ. व. २०७७/७८ को आन्तरिक आयको ठेक्का वन्दोवस्त गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

Pages