FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७५ मंसिर २५ गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय

७५/७६ 02/14/2019 - 13:40 PDF icon २०७५ मिंसर २५ गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय.pdf

२०७५ मंसिर १० गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय

७५/७६ 12/30/2018 - 14:37 PDF icon २०७५ मंसिर १० गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय.pdf

२०७५ कार्तिक २५ गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय

७५/७६ 12/30/2018 - 14:33 PDF icon २०७५ कार्तिक २५ गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय.pdf

२०७५ कार्तिक १० गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय

७५/७६ 12/02/2018 - 13:05 PDF icon २०७५ कार्तिक १० गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय.pdf

२०७५ आश्विन २५ गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय

७५/७६ 12/02/2018 - 13:04 PDF icon २०७५ आश्विन २५ गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय.pdf

Pages