FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७५ आश्विन १० गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय

७५/७६ 12/02/2018 - 13:03 PDF icon २०७५ आश्विन १० गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय.pdf

२०७५ भाद्र १२ गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय

७५/७६ 12/02/2018 - 13:00 PDF icon २०७५ भाद्र १२ गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय.pdf

२०७५ भाद्र २५ गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय

७५/७६ 12/02/2018 - 12:31 PDF icon २०७५ भाद्र २५ गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय.pdf

२०७५ श्रावण २५ गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय

७५/७६ 11/28/2018 - 15:44 PDF icon २०७५ श्रावण २५ गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय.pdf

२०७५ श्रावण १० गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय

७५/७६ 11/28/2018 - 15:43 PDF icon २०७५ श्रावण १० गते को गाउँकार्यपालिकाको बैठक को निर्णय.pdf

Pages