FAQs Complain Problems

७८/७९

रोजगार सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र नविकरण सम्बन्धी अत्यैन्त जरुरी सूचना।

दस्तावेज: 

अपाङ्‌गता भएका व्याक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको मौरीघार तथा मौरीपालनसंग सम्बन्धित सहायक सामाग्रीको विवरण।

दस्तावेज: 

प्रविधि हस्तान्तरण अन्तर्गतको सिलाई मेशिन प्राप्त गर्ने तालिम प्राप्त महिला उद्यमीहरुको विवरण ।

दस्तावेज: 

Pages