FAQs Complain Problems

७८/७९

कृतिम गर्भाधान कार्यक्रम सुचारु सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 

पशुपन्छी खोर गोठसुधार कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना।

दस्तावेज: 

सिद्धलेक गाउँपालिकाबाट आ. व. २०७८/०७९ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा खरिद गरी वितरण गरिएको कम्बाईन्ड राईस मिलको विवरण

दस्तावेज: 

सिद्धलेक गाउँपालिकाबाट आ. व. २०७८/०७९ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा खरिद गरी वितरण गरिएको मिनिटिलर (७ हर्षपावर) को विवरण

दस्तावेज: 

Pages