FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधि तथा शाखा प्रमुखहरूको लागि स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रभावकारी सेवा तथा क्षमता विकास सम्बन्धी ३ दिने तालिम सम्पन्न भयो।

जनप्रतिनिधि तथा शाखा प्रमुखहरूको लागि स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमा प्रभावकारी सेवा तथा क्षमता विकास सम्बन्धी ३ दिने तालिम सम्पन्न भयो।

आर्थिक वर्ष: