FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

निति तथा कार्यक्रम २०७४

दस्तावेज: 

सिद्धलेक गाउँपालिकाको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम (आर्थिक बर्ष २०७७/०७८)

दस्तावेज: 

सिद्धलेक गाउँपालिकाको आ. व. २०७७/७८ को वार्षिक बजेट

दस्तावेज: 

सिद्धलेक गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभा मिति २०७७।०३।१० गते शुरु भएको छ । गाउँसभामा आ.व. २०७७।०७८ का लागि कार्यपालिकाबाट पेश भएको नीति कार्यक्रम, नयाँ तथा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएका कानूनहरु, बजेट अकार अनुमान संलग्न गरिएको छ ।

Pages